width=

HR processen

Praktijkervaring en organisatietalent, dat is nodig voor een goed functionerende HR afdeling of P&O afdeling. Geen onnodige regelzucht maar korte doorlooptijden, effciënte inzet van systemen en een goede borging van processen. Van Campen Personeelsadvies heeft de kennis èn creativiteit in huis om een goede balans te vinden tussen procedures, inzet en motivatie van medewerkers, en flexibiliteit binnen een afdeling P&O. Met als uitgangspunt een tevreden klant!

Processen binnen P&O zijn continue aan verandering onderhevig. Ga maar na: wensen van aandeelhouders, maatschappelijke ontwikkelingen, veranderende overheidsregels, een CAO die wijzigt. Een complex geheel waar Van Campen Personeelsadvies probleemoplossend werkt, altijd vanuit een bedrijfskundig perspectief en tevreden medewerkers.

Van Campen Personeeladvies heeft kennis en ervaring in bijvoorbeeld het optimaliseren van HR adviesprocessen als verzuimreductie, recruitment, inzet flexwerkers/zzp-ers versus vast, functiewaarderingsprocessen, administratieve ondersteunende HR processen zoals salarisadministratie en E-HRM.