width=

Lean Six Sigma

Het uitgangspunt is focus op wat klanten écht belangrijk vinden en dit te realiseren in processen en resultaten. Niet meer en niet minder. Met deze benadering worden kosten gereduceerd, klanttevredenheid verhoogd en doorlooptijden verkort. De kracht van
deze aanpak is dat er gebruik gemaakt wordt van bestaande kennis en ervaring van
mensen binnen de processen.

Lean Six Sigma is een wereldwijd bewezen methodiek voor het duurzaam
en aantoonbaar verbeteren van processen en organisaties. Het biedt een aanpak waarmee organisaties op een gestructureerde wijze (Define, Measure, Analyse, Improve en Control of DMAIC) concrete resultaten kunnen boeken met continu verbeteren.

Lean start met het bepalen van de toegevoegde waarde voor de klant; een product of
dienst dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Vervolgens wordt het proces in kaart gebracht dat deze waarde levert, de zogenaamde waardestroom. Door deze exercitie uit te voeren, wordt duidelijk waar verspillingen zitten en kan een verbeterd proces met ‘flow’ worden gemaakt.