width=

Personeelsadvies

Het juist uitvoeren van P&O beleid wordt steeds belangrijker. De overheid legt meer en meer de verantwoordelijkheid voor personeel bij de werkgever. Denk hierbij aan doorbetaling bij ziekte, noodzakelijke dossiervorming bij ontslag, de steeds hogere druk op van-werk-naar-werk trajecten, controles op maatregelen vanuit de inspectie bij arbeidsomstandigheden enzovoort. Ook medewerkers waarderen een werkgever die zijn personeelszaken op orde heeft, men voelt zich ‘gezien’ en presteert beter.

Het is daarom belangrijk dat een werkgever zijn P&O procedures en processen goed organiseert. Van Campen Personeelsadvies adviseert u hoe u dit kunt aanpakken. Geen ogenschijnlijk effectieve korte termijn oplossingen, maar echte verbeteringen waar medewerkers mee verder kunnen. Hieronder treft u een greep uit de mogelijkheden van Van Campen Personeelsadvies.

  • aansturen day-to-day business HR
  • W&S processen
  • HR personeelsbeleid
  • verhouding flexwerk en vast personeel
  • procesoptimalisatie HR advies en basis personeelsadministratie
  • E-hrm/digitalisering personeelsdossiers
  • businesscases HR
  • gedrags- en integriteitscode ontwikkelen en implementeren
  • begeleiding en oplossen complexe (ontslag)casuïstiek (bestuurs- én civiel recht) en bezwaarschriften
  • verzuimreductie